Ogłoszenia

Regulamin zamieszczania ogłoszeń na tablicach i słupach administrowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju

 1. Ogłoszenia i reklamy mogą być publikowane tylko za zgodą administratora- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 4a 58-310 Szczawno-Zdrój tel. 533108345
 2. Materiały ogłoszeniowe i reklamowe można składać w siedzibie biblioteki, w godzinach jej otwarcia, po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszenia (załącznik nr 1).

Godziny otwarcia biblioteki:

Cały rok (za wyjątkiem lipca i sierpnia) poniedziałki, środy, czwartki, piątki 10.00-18.00; wtorek 9.00-16.00, soboty 10.00-14.00

Lipiec-sierpień: poniedziałki, wtorki, środy, piątki 8.00-16.00; czwartek 12.00-20.00

 • Ogłoszenia i reklamy są płatne wg obowiązującego cennika (załącznik nr 2)
 • Ogłoszenia umieszczone będą na tablicach i słupach ogłoszeń w określonej lokalizacji (załącznik nr 3)
 • Wszelkie materiały ogłoszeniowe przekazywane przez Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju oraz Teatr Zdrojowy są zamieszczane bezpłatnie.
 • O miejscu ekspozycji ogłoszeń i reklam na tablicy i słupie ogłoszeniowym, decyduje kolejność przyjęcia zlecenia przez administratora.
 • Administrujący tablicami i słupami ogłoszeniowymi może odmówić wywieszenia ogłoszeń lub reklam w przypadku braku miejsca reklamowego lub innej niemożności wykonania usługi.
 • Materiały zostaną umieszczone na tablicach i słupach po wniesieniu opłaty gotówką w bibliotece lub po wpłacie na rachunek bankowy (przedstawieniu dowodu wpłaty).
 • Plakaty, które mają być umieszczone na tablicach w weekend, powinny być dostarczone do piątku do godz. 9.00
 • Bibliotece przysługuje prawo odmowy wykonania usługi w przypadku uzasadnionego przypuszczenia naruszenia dóbr osobistych w treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub ogłoszenia.
 • W przypadku zerwania lub uszkodzenia materiału powierzonego, administrator uzupełni braki materiałami powierzonymi przez zleceniodawcę w następnym dniu roboczym.
 • Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za treść, za dopisywane treści lub informacji przez osoby trzecie oraz za stan reklam i ogłoszeń (uszkodzenie na skutek warunków atmosferycznych, niszczenie, zaklejanie, zrywanie, malowanie, rysowanie, itd.) wywieszonych materiałów, a także za odbarwienie lub inne zniekształcenie plakatów przez zamawiającego wskutek nieodpowiednich farb, wad druku papieru.
 • Samowolne wywieszanie materiałów ogłoszeniowych lub reklamowych bez zgody administratora jest zabronione. Materiały te będą usuwane.

Załącznik nr 1-  Formularz zlecenia nr………………

Nazwa i adres instytucji/osoby fizycznej/ innej:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………..

Zleca rozklejenie plakatów Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju

Data przyjęcia zlecenia …………………

Terminy  rozklejania    …………………………………………………………………………

Czas ekspozycji 1 plakatu: 7 dni, 14 dni

Ilość sztuk ………………….                                    Format …………………………….

Cena jednostkowa 1 szt (brutto) ………………….

Forma płatności ………………………………………….

Treść plakatów…………………..……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Zleceniodawca zapoznał się z Regulaminem zamieszczania ogłoszeń na tablicach i słupach administrowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju                                                

                                                                                      ………………………………………                                              …………………………..

Podpis  Osoby przyjmującej zlecenie                                                  Podpis Zleceniodawcy