Autor: admin

Ferie w Bibliotece

Książka na telefon

Kody legimi 2020

Prosimy zapoznać się ze stroną legimi https://www.legimi.pl/dbpw/


Regulamin Czytak 4

 Regulamin wypożyczania urządzenia Czytak  4

Użyczonego Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Szczawnie-Zdroju w ramach projektu

„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących –Edycja 2019”

(projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)I.

                                                                    Postanowienia ogólne   :                                                                               

1.  Biblioteka  może  wypożyczać  urządzenie  Czytak4  czytelnikom  biblioteki  posiadającym aktywne konto czytelnicze i orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.

2.  Urządzenie Czytak 4 nie może być wypożyczane osobom nie będącym czytelnikami biblioteki  i osobom nie spełniającym warunków określonych w regulaminie./pkt 1/

3.  Z urządzenia Czytak 4 może korzystać tylko osoba , która je wypożyczyła. Wypożyczający nie może udostępniać urządzenia osobom trzecim.

 4.  Czytelnicy wypożyczający urządzenie Czytak 4 są zobowiązani do podania  numeru  telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy biblioteką a czytelnikiem.

5.  Warunkiem wypożyczenia urządzenia Czytak 4 jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez czytelnika lub jego prawnego opiekuna. Za osobę niepełnosprawną deklaracje może wypełnić opiekun, podaje on wtedy swoje dane .

6.  Czytelnik zobowiązuje się do terminowego zwrotu urządzenia .

7.  Termin  zwrotu  urządzenia  Czytak 4  określa  Biblioteka,  jednak  czas  wypożyczenia nie powinien być dłuższy niż 30 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia urządzenia pod warunkiem aktywnego korzystania przez czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece Publicznej i braku listy osób oczekujących.

8.  Czytelnik nie może we własnym zakresie naprawiać urządzenia ani dokonywać w nim jakichkolwiek zmian i przeróbek.

9.  Czytelnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów napraw urządzenia lub zakupu nowego, jeśli ulegnie ono  zniszczeniu z jego winy.

10. Urządzenie Czytak 4 jest wypożyczane bezpłatnie.

                                                                          Przepisy końcowe  :

1.       Nieprzestrzeganie Regulaminu lub niewłaściwe użytkowanie urządzenia Czytak 4 może spowodować  okresowe lub stałe zawieszenie w prawie z korzystania z niego. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania do dyrektora biblioteki.

2.       W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje dyrektorowi biblioteki.

3.       Miejska Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo domagania się od czytelnika zwrotu kosztów naprawy lub zakupu nowego urządzenia Czytak 4, jeśli ulegnie ono zniszczeniu  z powodu celowego zniszczenia lub niewłaściwego użytkowania przez czytelnika.

Czytak 4

Czytanie książek łatwiejsze dla niepełnosprawnych dzięki nowej
usłudze w naszej bibliotece
 
 
 Miło jest nam poinformować, że Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2019” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.   W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie jeden egzemplarz odtwarzacza cyfrowych książek mówionych – Czytak 4. Urządzenie jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące, jest także przyjazne dla osób starszych. Charakteryzuje się bardzo prostą obsługą i dobrą jakością dźwięku. W łatwy sposób pozwoli czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki mówionej.   Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać urządzenia osobom niepełnosprawnym.  Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.  Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór o nowe ciekawe pozycje książkowe.

Ferie w bibliotece 2020

Plakat Wiersz o wiośnie

Wystawa „Karl May”

4 lipca odwiedzili nas harcerze, którzy podzieleni na 3 grupy szukali zaginionej książki Karola Maya „Skarb w srebrnym jeziorze” z dedykacją Churchilla. Aby dowiedzieć się jak najwięcej skorzystali z działu regionalnego, po czym wyruszyli dalej szukając dalszych wskazówek.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy Karla Maya (parter).

Wystawa obrazów Marzeny Zdun pt. „Anioł”

W piątek 23 czerwca odbyła się Leśmianowska Noc Świętojańska, która rozpoczęła się otwarciem wystawy obrazów Marzeny Zdun pt. „Anioł”. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem i doskonale oddawała „leśmianowski” nastrój.

W drugiej części wieczoru mogliśmy usłyszeć wiersze Bolesława Leśmiana w wykonaniu uczniów z ZSE w Wałbrzychu i ZS im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, a także zaśpiewanych przez Zbigniewa Stefańskiego – członka zespołu „Bez Jacka”. Oprócz wierszy publiczność miała okazję poznać fakty i ciekawostki z życia poety oraz neologizmy charakterystyczne dla Leśmiana.

Motyw malinowego chruśniaka, który jest symbolem szczęścia zakochanych, przewijał się przez całe spotkanie. Wykonawcy stworzyli romantyczny klimat, który udzielił się także publiczności, wśród której obecna była wiceburmistrz Szczawna-Zdroju Urszula Burek. Cały wieczór upłynął w subtelnej atmosferze „leśmianowskich szeptów”. 

Wernisaż Marka Turkota

Wernisaż linorytów Marka Turkota

2 czerwca o godz. 17:00 miało miejsce otwarcie wystawy artysty  Marka Turkota „LINORYT”.

Pan Marek, który mieszka niedaleko Białegostoku pod Zambrowem, swoje prace wykonuje od 14 lat techniką linorytu, czyli techniką druku wypukłego. Jest amatorem, nie ukończył żadnej szkoły plastycznej. Pomysły  czerpie z natury i stwierdza, że najważniejszy w linorycie jest dobry pomysł, który następnie zostaje przeniesiony ołówkiem na podkład, czyli gumoleum. Od 2003 roku pan Marek regularnie bierze udział w międzynarodowych plenerach dla twórców niepełnosprawnych, organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych „NIKE” z Białegostoku. Jest laureatem licznych ogólnopolskich konkursów plastycznych oraz zdobywcą nagród i wyróżnień, w tym wyróżnienia w XV Ogólnopolskiej Wystawie Twórczości Artystycznej, która miała miejsce 2011 roku w Warszawie, a zorganizowana została przez Fundację „Zdrowie Publiczne”. Podczas wernisażu artysta zaprezentował film, który nagrał w trakcie tworzenia swoich prac, przedstawiał również narzędzia- trzy dłuta o różnych końcówkach, wałek oraz gotowe matryce. Widzowie zadawali wiele pytań i z zainteresowaniem oglądali wystawę. Na spotkaniu obecny był burmistrz Szczawna-Zdroju pan Marek Fedoruk.

Linoryty można oglądać w bibliotece do 21. Czerwca.