Dzień: 2021-06-24

„Artystyczna Noc Świętojańska w Bibliotece”

Muzyka, poezja, ceramika i malarstwo – to wszystko było w bibliotece! Dziś odbył się wernisaż prac uzdolnionej mieszkanki Szczawna- Zdroju Pani Lilianny Wasiel. Artystyczny wieczór przeplatany utworami m.i. Mickiewicza, Norwida, Leśmiana, Kofty, które pięknie recytowała młoda artystka Nikola Mierzejewska i nastrojowymi pieśniami w wykonaniu Marcela Kambra pozostanie na długo w pamięci uczestników.
#nocświętojańska #ceramika #malarstwo