CZYTAK


Regulamin wypożyczania urządzenia Czytak 4
Użyczonego Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnie-Zdroju w ramach projekt
Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących –Edycja 2019”
(projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)I.Postanowienia ogólne :
1. Biblioteka może wypożyczać urządzenie Czytak4 czytelnikom biblioteki posiadającym aktywne konto czytelnicze i orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
2. Urządzenie Czytak 4 nie może być wypożyczane osobom nie będącym czytelnikami biblioteki i osobom nie spełniającym warunków określonych w regulaminie./pkt 1/
3. Z urządzenia Czytak 4 może korzystać tylko osoba , która je wypożyczyła. Wypożyczający nie może udostępniać urządzenia osobom trzecim.
4. Czytelnicy wypożyczający urządzenie Czytak 4 są zobowiązani do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy biblioteką a czytelnikiem.
5. Warunkiem wypożyczenia urządzenia Czytak 4 jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez czytelnika lub jego prawnego opiekuna. Za osobę niepełnosprawną deklaracje może wypełnić opiekun, podaje on wtedy swoje dane .
6. Czytelnik zobowiązuje się do terminowego zwrotu urządzenia .
7. Termin zwrotu urządzenia Czytak 4 określa Biblioteka, jednak czas wypożyczenia nie powinien być dłuższy niż 30 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia urządzenia pod warunkiem aktywnego korzystania przez czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece Publicznej i braku listy osób oczekujących.
8. Czytelnik nie może we własnym zakresie naprawiać urządzenia ani dokonywać w nim jakichkolwiek zmian i przeróbek.
9. Czytelnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów napraw urządzenia lub zakupu nowego, jeśli ulegnie ono zniszczeniu z jego winy.
10. Urządzenie Czytak 4 jest wypożyczane bezpłatnie.Przepisy końcowe :
Nieprzestrzeganie Regulaminu lub niewłaściwe użytkowanie urządzenia Czytak 4 może spowodować okresowe lub stałe zawieszenie w prawie z korzystania z niego. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania do dyrektora biblioteki.
W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje dyrektorowi biblioteki.
Miejska Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo domagania się od czytelnika zwrotu kosztów naprawy lub zakupu nowego urządzenia Czytak 4, jeśli ulegnie ono zniszczeniu z powodu celowego zniszczenia lub niewłaściwego użytkowania przez czytelnika.


Author: Biblioteka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CZYTAK

Regulamin wypożyczania urządzenia Czytak 4

Użyczonego Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnie-Zdroju w ramach projektu

Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących –Edycja 2019”

(projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)I.

 

Postanowienia ogólne :

1. Biblioteka może wypożyczać urządzenie Czytak4 czytelnikom biblioteki posiadającym aktywne konto czytelnicze i orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.

2. Urządzenie Czytak 4 nie może być wypożyczane osobom nie będącym czytelnikami biblioteki i osobom nie spełniającym warunków określonych w regulaminie./pkt 1/

3. Z urządzenia Czytak 4 może korzystać tylko osoba , która je wypożyczyła. Wypożyczający nie może udostępniać urządzenia osobom trzecim.

4. Czytelnicy wypożyczający urządzenie Czytak 4 są zobowiązani do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy biblioteką a czytelnikiem.

5. Warunkiem wypożyczenia urządzenia Czytak 4 jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez czytelnika lub jego prawnego opiekuna. Za osobę niepełnosprawną deklaracje może wypełnić opiekun, podaje on wtedy swoje dane .

6. Czytelnik zobowiązuje się do terminowego zwrotu urządzenia .

7. Termin zwrotu urządzenia Czytak 4 określa Biblioteka, jednak czas wypożyczenia nie powinien być dłuższy niż 30 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia urządzenia pod warunkiem aktywnego korzystania przez czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece Publicznej i braku listy osób oczekujących.

8. Czytelnik nie może we własnym zakresie naprawiać urządzenia ani dokonywać w nim jakichkolwiek zmian i przeróbek.

9. Czytelnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów napraw urządzenia lub zakupu nowego, jeśli ulegnie ono zniszczeniu z jego winy.

10. Urządzenie Czytak 4 jest wypożyczane bezpłatnie.

 

Przepisy końcowe :

  1. Nieprzestrzeganie Regulaminu lub niewłaściwe użytkowanie urządzenia Czytak 4 może spowodować okresowe lub stałe zawieszenie w prawie z korzystania z niego. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania do dyrektora biblioteki.

  2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje dyrektorowi biblioteki.

  3. Miejska Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo domagania się od czytelnika zwrotu kosztów naprawy lub zakupu nowego urządzenia Czytak 4, jeśli ulegnie ono zniszczeniu z powodu celowego zniszczenia lub niewłaściwego użytkowania przez czytelnika.

Author: Biblioteka